วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ตลาดผู้ขายน้อยราย Oligopoly

  1. คลิปวีดีโอ Oligopoly
  2. พฤติกรรมของผู้ผลิตในตลาดผู้ขาด
  3. Oligopoly  P1  P2  P3  P4  P5  P6
บทเรียนของ ผม ครับ  Dowloadเอกสาร วิชา 214211 เรื่อง oligopoly ที่ www.mis.up.ac.th/econ/econ_learning
1. เกริ่นนำผู้ผลิตในตลาดผู้ขายน้อยราย
2. พฤติกรรมของผู้ผลิตในตลาด Non-Collousion Oligopoly (Duopoly , Kinked Demand Curve)
3. การรวมตัวกันของผู้ผลิต Cartel Arrangement
4. พฤติกรรมการเป็นผู้นำตลาด Price Leadership

ดูหนังก่อนเรียนเรียน Game Theory 
1. เรื่อง A beautiful mind " John Nash" 

เรื่่่องสุดท้ายครับ  Game Theory เบื้องต้นครับ  (สุดยอดของเพลงยุทธเจ้ายุทธจักร เพลงยุทธไร้กระบวนท่า)
บทเรียนของ ผม ครับ  Dowload เอกสาร วิชา 214211 เรื่อง Game Theory  ที่ www.mis.up.ac.th/econ/econ_learning

1. เกริ่นนำทฤษฏีเกม
2. The Prisoner's  Dilemma (ทวิลักษณ์นักโทษ)
3. องค์ประกอบของเกม 
4. ตารางผลลัพธ์ (Payoff Matrix)
5. โจทย์ตัวอย่าง ดุลยภาพของ Nash
6. ตัวอย่างเกม ที่เล่นกันในชีวิตประจำวัน 

(มีความสุขน๊ะครับ เตรียมทำโจทย์ แบบคณิตศาสตร์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น